ABSOLUTNA INTELIGENCJA

Możliwe, że wyposażony w inteligencję absolutną demon wy­myślony przez Maxwella mógłby odczytać los Sparty z wojskowej dyscypliny gier uprawianych w palestrze, przeznaczenie Aten z aporii sofistów, upadek Rzymu — z walk gladiatorów, a dekaden­cję Bizancjum — z wyścigów konnych. Gry i za­bawy wyrabiają nawyki, wytwarzają odruchy. Za­kładają pewien typ reakcji i tym samym skła­niają do uznawania reakcji. odmiennych za bru­talne lub obłudne, prowokacyjne lub nielojalne. Fakt, że dwa sąsiadujące ze sobą narody mają predylekcję do odmiennych gier i zabaw, nie jest na pewno najlepszą podstawą dociekania, skąd wzięła się dzieląca je odmienność psychiczna, może jednak stanowić uderzający przykład tej odmienności.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.