ANALOGICZNE SPRZĘŻENIE

Można nawet twierdzić, że pod wpływem ilinx gracz tym skwapliwiej i bez reszty zdaje się na wyrok losu. Alea zakłada rezygnację z woli, rzecz zrozumiała więc, że za tą rezygnacją idzie stan transu, opętania lub hipnozy. Na tym właśnie po­lega sprzężenie dwu tendencji.Analogiczne sprzężenie występuje między agon i mimicry. Miałem już okazję podkreślić, że wszel­kie współzawodnictwo jest nieuchronnie widowi­skiem. Rozwija się wedle takich samych reguł, w takim samym oczekiwaniu na rozstrzygnięcie. Wymaga udziału publiczności, która tłoczy się przy bramach stadionu czy toru wyścigowego, jak przy drzwiach teatru czy kina.Antagonistów oklaskuje się za każdym sukce­sem. Ich walka obfituje w perypetie odpowiada­jące różnym aktom czy epizodom dramatu. Wresz­cie należy przypomnieć podobieństwo między przodującym zawodnikiem a gwiazdą czy gwiaz­dorem.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.