Badani nad rodzinami

Opisane powyżej badania potwierdzają tylko to, co mówią nauczyciele o sposobach, w jaki rodzice w zaniedbanych regionach zwracają się do dzieci, kiedy odbierają je ze szkoły pod koniec dnia. Aż nazbyt często zamiast serdecznego przywitania i zapytania, jak minął dzień, dziecko słyszy słowa lekceważące albo obojętne. Kiedy pokazuje mamie obrazek czy inny wykonany w klasie przedmiot, nie otrzymuje podziękowań ani słów pochwały, lecz spotyka się z całkowitym brakiem zainteresowania albo – jeszcze gorzej – z pogardą. Hart i Risley, mający tak wielkie doświadczenie w dziedzinie komunikowania rodzic-dziecko, są zdania, że ta nieczułość ze strony rodziców nie jest zamierzona. Rodzice z zaniedbanych enklaw kochają swoje pociechy tak samo mocno jak inni. Ich relacja stanowi po prostu odzwierciedlenie sposobu, w jaki zwracano się do nich samych (pokrzywdzeni przez los rodzice rzadko słyszeli słowa pochwały czy wdzięczności, zarówno jako dzieci, jak i jako dorośli), a ubóstwo ich języka wynika z ich własnych ubogich kontaktów z językiem.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.