BAL MASKOWY

Podobnie bal maskowy kończy się świcie, a karnawał nie trwa przez cały rok. Kostium powraca do magazynu czy do szafy. Ściśle wytyczone granice nie dopuszczają alie­nacji. Dochodzi do niej w rezultacie nieustają­cego, skrytego procesu. Alienacja występuje, gdy od razu na początku nie było jasnego rozdziału między feerią a rzeczywistością, gdy podmiot mógł powoli we własnych oczach przybrać inną osobo­wość, chimeryczną, zaborczą, która wysuwa niepo­mierne roszczenia w stosunku do rzeczywistości nie dającej się z nią, rzecz jasna, pogodzić. Nad­chodzi chwila, gdy wyalienowany, obłąkany — ten, kto stał się kimś innym — zaczyna rozpaczli­wie i uparcie negować ową scenerię zbyt trwałą dla niego niepojętą, drażniącą.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.