Cała gama oporów, od ironii aż po najdramatyczniejsze argumenty

Cała gama oporów, od ironii aż po najdramatyczniejsze argumenty t represje, towarzyszy niekiedy pierwszym idyllom sercowym młodzieży. Rozdźwięk ten pomiędzy najbliższymi nierzadko zostawia trwałe ślady we wzajemnym zaufaniu. Ą przecież jeśli rodzice chcą uchronić swe dzieci przed pomyłkami, mogą to osiągnąć tylko przy utrzymaniu najściślejszego z nimi kontaktu. Toteż sercowe sprawy dzieci należy traktować z wielką delikatnością, dyskrecją i taktem. Dlatego rodzice robią bardzo rozsądnie, jeśli zachęcają (bez nacisku) swoją córkę czy też syna, aby swoje sympatie zapraszali do domu. Z kolei dzieci nie powinny robić z rodziców zabytków. Mamie nie wypada kupować jako prezent samych „poważnych”, to znaczy nietwarzowych rzeczy z ubrania. Nie trzeba się gorszyć, że mama maluje sobie włosy, a ojciec tańczy nowocześnie na zabawach. Oboje mają do tego wszelkie prawa.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.