CHARAKTER I ZNACZENIE

Charakter i znaczenie tych zasadniczych przesłanek są z natury rzeczy tak niezmienne, że wskazując na ich oddziaływanie niewiele dodamy do precyzyjnego opisu struktur badanych społeczeństw. Zaproponujemy najwyżej dla ich oznaczenia nowy wybór etykietek i okre­śleń. Jeśli jednak uzna się, że przyjęta nomen­klatura odpowiada zasadniczym przeciwieństwom, to trzeba przyjąć, że w dziedzinie klasyfikacji społeczeństw prowadzi ona do ustanowienia dy­chotomii równie radykalnej jak ta, która dzieli na przykład rośliny rozmnażające się płciowo i bezpłciowo albo zwierzęta kręgowe od bezkrę­gowych. Między tak zwanymi społeczeństwami pierwot­nymi a tymi, które przybierają postać państw zło­żonych i reprezentujących daleko posuniętą ewo­lucję, zachodzą oczywiste kontrasty, których nie da się wyjaśnić do końca różnicami zachodzącymi w takich dziedzinach, jak rozwój nauki, techniki, przemysłu, rola administracji, prawodawstwa lub archiwów, teoria, zastosowanie i wykorzysta­nie matematyki, różnorakie konsekwencje życia w miastach i powstania ogromnych imperiów oraz innych różnic, których skutki są równie ważne, jak złożone.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.