DAWANA PRZYJEMNOŚĆ

Przyjemność staje się manią, chwilowa ucieczka — obowiąz­kiem, rozrywka — namiętnością, obsesją i powo­dem udręki. Zasada gry uległa wypaczeniu. Zauważmy, że nie dochodzi do tego wskutek działania oszustów czy graczy zawodowych, lecz wyłącznie w rezul­tacie zatarcia granicy między grą i zabawą a rze­czywistością. W gruncie rzeczy gra i zabawa nie ulega zboczeniu, następuje natomiast wypaczenie jednego z czterech zasadniczych impulsów, które do niej skłaniają. Przypadek taki nie należy do rzadkości. Dochodzi do niego za każdym razem, gdy dany instynkt nie zostaje ujęty w karby w ramach odpowiadającej sobie kategorii gry i za­bawy albo też jeśli nie chce poprzestać na takiej namiastce.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.