DUŻA ROLA AUTOSUGESTII

Niewątpliwie dużą rolę odgrywa tu autosugestia, a nawet sy­mulowanie: przeważnie jednak są one rezultatem niecierpliwości, z jaką delikwent oczekuje nawie­dzenia, a także jednym ze sposobów przyspiesze­nia go. Stwarzają odpowiedni nastrój. Przyzywają niejako nawiedzenie. Wywołana przez nie utrata przytomności, uniesienie i oszołomienie sprzyjają autentycznemu transowi, to znaczy wkroczeniu bóstwa. Podobieństwo z mimicry dziecięcą jest tu tak uderzające, że autor nie cofa się przed konkluzją: „Obserwując pewne poczynania skłon­ni jesteśmy porównywać je z zachowaniem dzie­cka, które wyobraża sobie, że jest na przykład Indianinem albo jakimś zwierzęciem, przy czym wyobraźnię wspiera jakimś elementem ubrania czy jakimś przedmiotem.” Różnica polega na tym, że mimicry nie jest tu zabawą: prowadzi do całkowitego oszołomienia, stanowi element świata religijnego i pełni funkcję społeczną.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.