DUŻE POWODZENIE

Cieszyły się powodzeniem, które przeminęło bez śladu, ustę­pując miejsca innemu „szałowi”. Moda na rozryw­ki typu intelektualnego jest trwalsza, lecz rów­nież ograniczona w czasie: rebusy, anagramy, akrostychy, szarady — wszystko to miało swoje dni. Można przypuszczać, że krzyżówki i „krymi­nały” podzielą ich los. Zjawisko tego rodzaju by­łoby niepojęte, gdyby ludus był rozrywką tak indywidualną, jak to się na pozór wydaje. W rze­czywistości jednak pławi się on w atmosferze ry­walizacji, utrzymując się tylko o tyle, o ile zapał paru entuzjastów przeistacza go w potencjalny agon. Gdy tego momentu zabraknie, ludus sam przez się nie potrafi się utrzymać.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.