DWA TYPY ŻYCIA ZBIOROWEGO

Wszystko wskazywałoby na to, że między tymi dwoma typami życia zbiorowego zachodzi antagonizm innego rodzaju, antago­nizm fundamentalny, stanowiący może podstawę wszystkich pozostałych, streszczający je, podtrzy­mujący i wyjaśniający.Osobiście ująłbym ten antagonizm tak oto: spo­łeczeństwa pierwotne — które nazwę raczej „spo­łeczeństwami bezładu”, niezależnie od tego, czy idzie o społeczeństwa australijskie, amerykańskie czy afrykańskie — to społeczeństwa, gdzie po rów­ni rządzi maska i opętanie, to znaczy mimicry oraz ilinx: w przeciwieństwie do nich Inkowie, Asyryjczycy, Chińczycy czy Rzymianie reprezentują społeczeństwo uładzone, z kancelariami, ko­deksami, księgowością, z przywilejami podlega­jącymi kontroli i hierarchii, gdzie agon i alea, to znaczy zasługa i urodzenie, jawią się jako zasad­nicze, skądinąd dopełniające się elementy gry społecznej.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.