DWOISTY WPŁYW

Pod dwoistym wpływem kultu maryjnego oraz miłości dworskiej jeden z królów przeistoczył się w królową lub damę, która stała się najsil­niejszą figurą, podczas gdy królowi pozostawiono rolę najwyższej, lecz prawie biernej stawki w grze. Istotny jest jednak fakt, że wszelkie te odmiany nie naruszyły zasadniczej ciągłości gry w „mły­nek” czy w szachy.Można pójść dalej i wykazać skądinąd ścisły związek między całokształtem społeczeństwa a gra­mi i zabawami, które cieszą się w nim szczegól­nym wzięciem. W rzeczy samej zachodzi nasila­jące się nieustannie podobieństwo między reguła­mi gier i zabaw a zaletami i wadami cechującymi najczęściej członków danej wspólnoty. Gry i za­bawy cieszące się największym powodzeniem i najbardziej rozpowszechnione ujawniają najpo­wszechniejsze tendencje, upodobania, sposoby my­ślenia, zarazem zaś wyrabiają i umacniają w uczestnikach takie, a nie inne zalety i wady, utwierdzają ich przewrotnie w danych nawykach czy zamiłowaniach.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.