DZIAŁANIA WOJENNE

Działania wojenne obejmują swym zakresem już nie tylko tereny przygraniczne, twierdze i wojsko. Działań tych nie prowadzi się już według zasad strategii, dzięki której wojna niekiedy mogła przypominać grę. Wojna oddala się od turnieju, od pojedynku, krótko mówiąc, od regularnej walki w zamknię­tym obszarze, by zyskać postać totalną, wyraża­jącą się zniszczeniami i masakrami na skalę ma­sową.Wszelkie wypaczenie gry przejawia się odrzuce­niem owycb niepewnych i wątpliwych konwencji, które zawrze wygodniej (jeśli nie korzystniej) przekreślić, chociaż właśnie ugruntowanie ich zna­czy postęp kultury. Jeśli zasady gier i zabaw od­powiadają w istocie potężnym instynktom (współ­zawodnictwo, polowanie na uśmiech losu, pozo­rowanie, oszołomienie) — łatwo zrozumieć, że za­spokoić je można w sposób konstruktywny i twórczy jedynie w pewnych idealnych, ściśle określonych warunkach — tych właśnie, jakie za każdym razem proponują reguły gry czy zabawy.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.