DZIECIĘCE NAŚLADOWANIE

ndianie Pueblo w Nowym Meksy­ku czczą istoty półboskie zwane Kaczinas, co nie zmienia faktu, iż ci sami dorośli, którzy od­dają cześć tym bóstwom i osobiście odgrywają je w czasie pląsów z maskami — ofiarowują dzie­ciom do zabawy laleczki przedstawiające te właś­nie bóstwa. Podobnie w krajach katolickich dzie­ci bawią się w mszę, w bierzmowanie, w ślub, w pogrzeb, a dorośli nie wzbraniają im tego, byle naśladowanie nie przeradzało się w ośmieszanie. W czarnej Afryce dzieci tak samo robią sobie maski i romby i z tych samych powodów spada na nie kara, jeśli naśladowanie przekracza miarę i nabiera charakteru zbyt parodystycznego czy świętokradczego.Krótko mówiąc, dzieci z reguły naśladują narzę­dzia, symbole i obrzędy życia religijnego, zacho­wania i gesty życia wojskowego.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.