FATALIZM

Skłania do fatalizmu, uniemożliwia wni­kliwą ocenę stosunków między zjawiskami, znie­chęca do wytrwałości i do wysilania się na prze­kór niesprzyjającym okolicznościom.Z kolei agon przeniesiony w dziedzinę rzeczy­wistości jako jedyny cel stawia sobie osiągnięcie sukcesu. Reguły pełnego kurtuazji współzawod­nictwa idą w zapomnienie, wydając się uprzykrzo­nymi, obłudnymi konwencjami. Dochodzi do ry­walizacji nie liczącej się z niczym. Sukces uspra­wiedliwia każdą podłość popełnioną w jego imie­niu. O ile jednostki powstrzymuje jeszcze strach przed sądami czy opinią, narody uznają za dozwo­lone, a nawet za słuszne prowadzić wojnę nie znającą litości ni miary. Odrzuca się jakiekolwiek restrykcje kładące granice gwałtowi.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.