Gdy ktoś dwukrotnie na zaproszenie uchyli się od wizyty

Gdy ktoś dwukrotnie na zaproszenie uchyli się od wizyty, to już trzeci raz go nie zapraszamy. Przywitanie, bambosze. Gościom otwiera drzwi zwykle gospodarz. Gospodyni nie ma obowiązku wychodzenia do przedpokoju, chyba że na spotkanie dostojnika czy gościa zamiejscowego. Gospodarz pomaga gościom rozebrać się i wprowadza ich do pokoju. Na przywitanie gościa gospodyni, jeśli siedziała, wstaje. Jeśli jest to gość dorosły, gospodyni robi parę kroków w jego stroa^ jeSli gościem jest osoba ¡młodzieżowa, wystarczy, że gospodyni . sie podniesie. A więc podnosi się zawsze, chyba że jest sta-# ruszką. W. żadnym wypadku nie wypada gościom proponować chodzę- • nia na suknach ani wkładania bamboszy. Jest to niegościnnej i w złym guście. Kobieta, przychodząca na proszoną wizytę starannie na tę okazję ubrana, uczesana, jednym słowem, odświętnie fcrobiona, przykro odczuje konieczność przebrania się w filcował papucie.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.