HARMONIA I WARTOŚĆ

Niepodobna zwłaszcza określić bez wstęp­nej analizy, które z nich pozostają w harmonii z wartościami instytucjonalnymi, potwierdzają je, umacniają, które zaś przeciwstawiają się im, przedrzeźniają je i pełnią w danym społeczeństwie rolę wentyli bezpieczeństwa czy kompensacji. Jest na przykład rzeczą oczywistą, że igrzyska w daw­nej Grecji ilustrują ideał obywatelski i przyczy­niają się do osiągania tego ideału, podczas gdy w wielu państwach współczesnych loterie lub to­talizatory przeciwstawiają się tak zwanemu idea­łowi, pełniąc jednak rolę ważną, może konieczną, o  tyle właśnie, o ile stanowią przypadkowy rów­noważnik nagród, które w zasadzie powinny by wieńczyć jedynie pracę i osobiste zasługi.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.