HAZARD A WRÓŻBY

Nietrudno wskazać powinowactwo między gra­mi hazardowymi a wróżbiarstwem. Najbardziej rzuca się w oczy fakt, że te same karty służą gra­czom do kuszenia losu i jasnowidzom do przepo­wiadania przyszłości. Ci ostatni posługują się spe­cjalnymi kartami tylko i wyłącznie ze względów prestiżowych, a i tak są to właściwie normalne karty, uzupełnione naiwnymi napisami, obrazka­mi lub tradycyjnymi alegoriami. Nawet kart taro- kowych używa się w obu celach. Pod każdym względem mamy do czynienia z naturalnym nie­jako pokrewieństwem, łączącym hazard z prze­sądem.Zachłanność, z jaką czyha się dziś na względy losu, równoważy prawdopodobnie stałe napięcie spowodowane rolą współzawodnictwa w życiu współczesnym. Tracąc wiarę we własne siły czło­wiek zaczyna liczyć na los. Bezwzględne „reguły gry” przerażają słabszych, skłaniając ich do zda­nia się na siły zewnętrzne.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.