Instynkt językowy

Istoty ludzkie są jedynymi zwierzętami na ziemi, które opanowały mowę. Upłynęło ponad pół wieku od czasu, kiedy Noam Chomsky postawił tezę, że jesteśmy genetycznie zaprogramowani na opanowanie języka, podobnie jak ptaki śpiewające są zaprogramowane na opanowanie śpiewu. Współczesna neurobiolo- gia podtrzymuje tę hipotezę. Dzieci – pod warunkiem że nie są upośledzone pod względem fizycznym czy neurologicznym albo też wychowywane w warunkach skrajnego zaniedbania – wszystkie uczą się mówić, a pierwsze słowa wymawiają zwykle mniej więcej w tym samym czasie, mianowicie kiedy kończą pierwszy rok życia. Istotom ludzkim mówienie przychodzi w sposób równie naturalny co uśmiechanie się, stanie i chodzenie. Wszelako choć zaprogramowane na mówienie, ludzkie dzieci nie nauczą się mówić, jeśli najpierw nie zetkną się z mową (analogicznie ptaki śpiewające muszą najpierw słuchać śpiewu innych ptaków, zanim same zaczną śpiewać swobodnie). Jakość pierwszych kontaktów z mową determinuje u dorastającego dziecka poziom mówienia, słuchania, a także czytania i pisania, jaki będzie mogło ono osiągnąć. Jeśli dziecko wychowuje się w otoczeniu bogatym językowo, samo prawdopodobnie poprawnie rozwinie zdolność mówienia, lecz jeśli jego otoczenie jest językowo ubogie, także i język dziecka będzie taki.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.