KATEGORYCZNY KODEKS

Ponadto w grze i zabawie ścisły i kategoryczny kodeks bezapelacyjnie rządzi amatorami, których uprzednia zgoda jawi się jako warunek ich udzia­łu w czynności wyodrębnionej i całkowicie umow­nej. Jeśli jednak nagle odrzuci się konwencję lub przestanie się odbierać ją jako konwencję? Jeśli nie przestrzega się wyodrębnienia? W takiej sy­tuacji niewątpliwie nie ostoi się ani postać gry zabawy, ani właściwa jej swoboda. Pozostaje je­dynie — niby apodyktyczny tyran — postawa psychiczna, która powodowała wybór tego właśnie, nie zaś innego rodzaju gry czy zabawy.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.