KOSZTOWNE I SKOMPLIKOWANE

Oszołomienie fizyczne, w którym delikwent traci wszelkie mo­żliwości samoobrony — to stan skrajny, niełatwo go wywołać i niebezpiecznie doświadczać. Dlate­go właśnie, jeśli tendencja do zaćmiewania świa­domości lub zamącania percepcji chce przeniknąć do życia powszedniego, musi przybierać formy bardzo odmienne od tych, z jakimi mamy do czy­nienia przy różnego typu machinach wymyślo­nych, by wywoływać oszołomienie w zamkniętym i chronionym świecie zabawy (mogą to być ma­chiny z bardzo szybkim ruchem obrotowym, ze spadaniem lub z miotaniem).Tego rodzaju urządzenia, kosztowne, skompliko­wane, zajmujące wiele miejsca, znaleźć można tylko w stołecznych parkach kultury; montuje się je też okresowo z okazji zabaw ludowych.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.