KRYTERIUM KLASYFIKACJI

Przypusz­czam nawet, że zasady te mogą posłużyć jako kryterium klasyfikowania społeczeństw, zważyw­szy, że normy społeczne sprzyjają prawie wyłącz­nie jednym z nich, wyłączając inne. Czyż mam dodać, że nie idzie tu o wskazanie, że w każdym społeczeństwie są ludzie ambitni, fataliści, mi­łośnicy naśladowania lub silnych wzruszeń i że poszczególne społeczeństwa w różnym stopniu umożliwiają im sukces lub zaspokojenie swoich potrzeb — wszyscy o tym wiemy. Idzie o to, aby ściśle określić udział, jaki poszczególne społeczeń­stwa wyznaczają zawodom, hazardowi, naślado­waniu i transowi.Widzimy wówczas ostateczny cel zamierzenia, które jest ni mniej, ni więcej tylko próbą zde­finiowania najgłębszych mechanizmów rządzących społeczeństwami, ich postaw najskrytszych i naj­trudniej uchwytnych.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.