ŁATWOWIERNOŚĆ I UDAWANIE

W każdym razie łatwowierność i udawanie ja­wią się jako elementy dziwnie z sobą sprzężone Szamani eskimoscy każą się przywiązywać sznu­rami, aby wędrować jedynie duchem, w przeciw­nym bowiem razie ich ciała — jak twierdzą — także uniosłyby się w powietrze i zniknęły bez­powrotnie. Czy naprawdę sami w to wierzą, czy też idzie tylko o przemyślną inscenizację, aby innych skłonić do wierzenia? W każdym razie po zakończeniu swego magicznego lotu natychmiast w tajemniczy sposób uwalniają się z więzów, i to bez żadnej pomocy, podobnie jak bracia Davenport w swej szafie. Fakt ten stwierdza etnograf tak znakomicie poinformowany jak Franz Boas.Bogoras utrwalił na fonografie „oddzielone głosy” szamanów z plemienia Czukczów; szaman milknie, a tymczasem rozlegają się inne nieludzkie głosy, dochodzące jakby ze wszystkich kątów namiotu, spod ziemi albo z bardzo daleka. Równocześnie występują różne zjawiska lewitacji, deszczu ka­mieni albo kawałków drzewa.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.