LICZNI AUTORZY

Liczni autorzy, którzy uparli się, aby w grach i zabawach, zwłaszcza zaś w grach i zabawach dzieci, widzieć ucieszne i błahe formy, jakie wskutek degradacji —przybrały czynności dawniej pełne znaczenia i uważane za doniosłe przeoczy i fakt, że zabawa i życie potoczne to zawsze i wszę­dzie dziedziny współistniejące w czasie, a zarazem antagonistyczne. Tego rodzaju błąd perspektywy nasuwa istotne wnioski. Dowodzi, że pionowa hi­storia gier i zabaw, to znaczy ich przekształcanie się w trakcie wieków — los liturgii, która kończy się w kole tanecznym, przyrządu magicznego czy przedmiotu kultowego, który przeistacza się w za­bawkę — nie jest tak miarodajnym źródłem wie­dzy na temat natury gier i zabaw, jak to sobie wyobrażali erudyci, pracowicie odkrywając te za­skakujące filiacje.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.