MASKA I TRANS

Są to — w przeciwieństwie do po­przednich — „społeczeństwa rachunkowości”. Jest tak, jak gdyby w pierwszych życie zbiorowe swą intensywność, a tym samym spoistość zawdzię­czało naśladowaniu i oszołomieniu, to znaczy pan­tomimie oraz uniesieniu, w drugich natomiast umowa społeczna polegałaby na kompromisie, na podziale między dziedzicznością, a więc serią przy­padków, a zdolnościami, które zakładają porów­nanie i współzawodnictwo.Jedna z zasadniczych zagadek, jakie stają przed etnografami — to powszechne używanie masek w społeczeństwach pierwotnych. Przywiązuje się tam ogromne religijne znaczenie do tych narzędzi przeistaczania się. Maski pojawiają się w czasie święta, tzn. w okresie, gdy rządzi oszołomienie, rozgorączkowanie i płynność, gdy wszystko, co jest porządkiem, podlega czasowemu obaleniu, by po­tem powstać znów w postaci odnowionej.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.