Metody wychowywania dzieci

Niestety, w chwili obecnej jesteśmy jeszcze daleko od tej utopii. Na razie miliony różnych (bardzo często zdezorientowanych) współczesnych rodzin usiłują rozwiązać problem wychowania dzieci w dwudziestym pierwszym wieku każda na swój sposób, dostosowując metody do własnych warunków, które także często stają się przedmiotem błyskawicznych przemian. Co więcej, usiłują tego dokonać szarpane wirem współczesnego życia, w którym gwałtowny postęp techniki oznacza, że ludzie muszą biec, jeśli chcą dotrzymać kroku maszynom. Współczesne rodziny żyją – żeby zacytować słynne chińskie powiedzenie – w wyjątkowo ciekawych czasach. Siłą napędową wszystkich tych społecznych przemian była rewolucyjna zmiana statusu kobiet – która ruszyła w początkach dwudziestego wieku, przyśpieszyła w latach sześćdziesiątych, a w ostatnich trzech dekadach nabrała prawdziwie elektrycznej prędkości. Kobiety, wspomagane przez komputery i media, awansowały z pomocnic i gospodyń domowych do niezależnych, zarabiających na siebie jednostek w ciągu niemal jednego tylko pokolenia. Z chwilą gdy rozwinięte społeczeństwa przyjęły coraz bardziej rozpowszechniające się ideały demokracji, równość płci stała się nieunikniona. Nieuniknione stały się także kłopoty z przystosowaniem się do nowej sytuacji, zwłaszcza że nastąpiła ona tak szybko. Jedno z najważniejszych pytań, na które muszą odpowiedzieć współcześni rodzice, brzmi: Jak w zmieniającej się niczym w kalejdoskopie rodzinie dwudziestego pierwszego wieku zdefiniować rolę i odpowiedzialność ojca i matki?

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.