MIĘDZY GRĄ I ZABAWĄ

Swoboda, intensywność, fakt, że poczyna­nia, opromienione tu swoistym prestiżem, dokonu­ją się w świecie wyodrębnionym, idealnym, chro­nionym przed wszelkimi zgubnymi konsekwen­cjami wszystko to w moim przekonaniu wy­jaśnia płodność kulturową zabaw oraz pozwala zrozumieć, dzięki czemu dokonanie wyboru, o ja­kim świadczy charakter zabawy, ujawnia ponie­kąd charakter, oblicze, styl i system wartości da­nego społeczeństwa. Przekonany, że między grą i zabawą, obyczaja­mi oraz instytucjami zachodzą ścisłe związki kom­pensacji lub zgodności, sądzę, że warto zastanowić się, czy losu danej kultury, jej szans, grożącego jej zmumifikowania nie można odczytać także z jej stosunku do tej czy innej z elementarnych kategorii, na jakie spróbowałem podzielić gry i za­bawy, każda z nich odznacza się przecież inną płodnością kulturową. Inaczej mówiąc, spróbuję me tylko nakreślić tu socjologię zabaw. Chciałbym położyć podwaliny socjologii, dla której gry i za­bawy byłyby właśnie punktem wyjścia.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.