MOC CZARÓW

Sojusz naśladowania i oszołomienia jest tak potężny, tak niewzruszony, że nieuchronnie należy do dzie­dziny sacrum’, stanowi on może zasadniczą przy­czynę wywoływanego przez sacrum lęku i urze­czenia. Moc takich czarów wydaje mi się nieodparta i nie dziwię się, że człowiek potrzebował tysięcy lat, aby wyzwolić się z tego mirażu. Dzięki temu wyzwoleniu wzniósł się do tak zwanej cywili­zacji. Pojawienie się jej jest w moim przekona­niu wynikiem zakładu, który wszędzie przedsta­wia się mniej więcej tak samo, aczkolwiek podjęto go w różnych okolicznościach. Spróbuję w drugiej części nakreślić główne zarysy tej ostatecznej re­wolucji. Pod koniec, dosyć nieoczekiwanie do tego dochodząc, postaram się przedstawić, jak doszło do rozbratu między oszołomieniem a naśladowaniem, chociaż ich związek wydawał się wiecznotrwały.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.