NA PRZYKŁADZIE SŁOWA

Na przykładzie słowa wan przekonujemy się, że los kultur odczytać można także z gier i zabaw. Fakt, że dana kultura przekłada agon, alea, mi­micry czy ilinx, wpływa w sposób istotny na jej przyszłość. Podobnie skierowanie zasobów poten­cjalnej energii, jaką reprezentuje paidia, ku wy­nalazczości lub ku marzeniu, dowodzi pewnego wyboru, nie wyrażonego, rzecz jasna, explicite, niemniej jednak zasadniczego i ważnego.Zabawa nie jest wyłącznie rozrywką indywidual­ną. Może nawet jest nią w znacznie mniejszym stopniu niż się przypuszcza. Oczywiście, istnieje wiele gier i zabaw, przede wszystkim związanych ze zręcznością, w których przejawia się osobistą wprawę, i nic dziwnego, że uprawia się je w po­jedynkę.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.