NAJBARDZIEJ ŁATWOWIERNI

Więcej, przy­wiązują do nich wagę do tego stopnia, że wielu rzekomych sceptyków zaczyna lekturę dziennika od rubryki astrologicznej. Jak się zdaje, pisma masowe niechętnie pozbawiają swych klientów tej przyjemności, której znaczenia i zasięgu nie nale­ży lekceważyć.Najłatwowierniejsi nie poprzestają na ogólniko­wych wskazówkach zawartych w dziennikach pismach ilustrowanych, lecz uciekają się do wy­dawnictw specjalistycznych. W Paryżu jedno z ta­kich wydawnictw ma nakład przekraczający sto tysięcy egzemplarzy. Nierzadko ludzie mniej lub bardziej regularnie odwiedzają patentowanych wykładaczy losu.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.