NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE

I tak mrówki należące do jednego z najczęściej spotykanych gatunków formica sanguinea za­chłannie zlizują wydzieliny składające się z won­nych olejków, jakie dobywają się z gruczołów brzusznych pewnego gatunku mszyc lochemusa strumosa. Mrówki wpuszczają do mrowisk larwy mszyc i karmią je z uszczerbkiem własnych.lebawein larwy lochemusa pożerają potomstwo mrówek. Formica fusca, która na wolności zabija loche­musa, oszczędza je, jeśli sama jest w niewoli u formica sanguinea. Dla tych samych wonnych olejków żywi u siebie atemeles emarginatus co również kończy się dla niej fatalnie. Formica fusca zabija jednak pasożyta, jeśli jest w niewoli u for­mica rufa, która go nie toleruje. Nie jest to więc jakiś nieodparty pociąg, lecz rodzaj nałogu któ­ry w pewnych okolicznościach zanika: niewola bądz pobudza go, bądź pomaga w walce z nim. Władcy narzucają swe obyczaje niewolnikom.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.