NAŚLADOWANIE

Inaczej mówiąc, w naśladowaniu dostrzegamy swego rodzaju rozdwojenie świadomości aktora między jego własną osobę a rolę, którą gra; w oszołomieniu natomiast mamy do czynienia z roz­przężeniem i paniką albo w ogóle z całkowitym wyłączeniem świadomości. Sytuacja fatalna wy­nika jednak z faktu, że naśladowanie samo przez się rodzi oszołomienie, rozdwojenie zaś prowadzi do paniki. Udawanie, że się jest kimś innym — alienuje człowieka i powoduje „wyjście z siebie”. Noszenie maski upaja i wyzwala. Tak więc w tej niebezpiecznej dziedzinie, gdzie percepcja ulega zachwianiu, połączenie maski i transu okazuje się szczególnie groźne. Osiąga ono stan takiego na­pięcia, że w urzeczonej świadomości opętanego świat rzeczywisty ulega zagładzie.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.