NIEMOŻLIWY SOJUSZ DZIAŁANIA

Nie ma mowy natomiast o sojuszu między dzia­łaniem typu paidia, którego istotą jest hałas i ruch, i alea, polegającym na biernym wyczeki­waniu wyroku losu, gdy grający drży w bezruchu i niemocie; podobnie ludus, który jest kalkulowa­niem i kombinowaniem, nie może mieć nic wspól­nego z ilinx — czystym uniesieniem. Przy ilinx pociąg do przezwyciężania trudności może wy­razić się jedynie w formie opanowania nie do­puszczającego, by oszołomienie przerodziło się w rozpasanie czy panikę. Ilinx staje się wówczas szkołą panowania nad sobą, trudnym wysiłkiem, aby zachować zimną krew lub równowagę. Nie idąc na kompromis z ilinx. upodobanie do trud­ności prowadzi — jak w alpinizmie lub w ćwi­czeniach na trapezie —do dyscypliny zdolnej zneutralizować grożące niebezpieczeństwo.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.