NIEOKREŚLONE ZJAWISKO

Jest zjawi­skiem nieokreślonym i nieuchwytnym, grozi też przeistoczeniem się w fiksację osamotnionego ma­niaka, który poświęca się takiemu zajęciu bez reszty, a czyniąc to coraz bardziej zaniedbuje kon­takty z innymi. Cywilizacja przemysłowa zrodziła pewną szcze­gólną formę ludus: hobby, uboczne bezinteresow­ne zajęcie, pod jtte i kontynuowane tylko i wyłącz­nie dla przyjemności kolekcjonerstwo, amatorskie uprawianie sztuki, majsterkowanie lub dokonywa­nie drobnych wynalazków, krótko mówiąc, wszel­kiego typu zajęcia, które wydają się przede wszystkim formą kompensowania okaleczeń, jakie osobowości ludzkiej zadaje praca taśmowa, z istoty swej mechaniczna i pozbawiona charakteru cało­ściowego.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.