OBŁĘD CZY ZATRUCIE

Obłęd czy zatrucie wydają się sankcjami niewspółmier­nymi do zwykłego wymknięcia się jednego z in­stynktów zabawowych poza obszar, gdzie może on prosperować bezkarnie. W porównaniu z obłę­dem czy zatruciem przesąd wywołany dewiacją alea mógłby się wydawać dobrotliwy. I mogłoby się wręcz zdawać, że niepohamowana ambicja, do której prowadzi chęć współzawodniczenia wyzwo­lona z reguł równowagi i lojalności, często wy­chodzi na korzyść śmiałka, który jej ulega. A jed­nak pokusa zdania się w swych poczynaniach ży­ciowych na niedostępne moce i na autorytet zna­ków wieszczych dzięki mechanicznemu stosowaniu systemu fikcyjnych korespondencji — nie sprzy­ja wykorzystaniu podstawowych możliwości czło­wieka.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.