ODMIENNOŚĆ

Jeśli idzie o ludus i paidia, które nie są kate­goriami gry i zabawy, lecz tylko sposobami ba­wienia się, wkraczając do powszedniego istnienia zachowują one kontrast, jaki dzieli bezwładny ha­łas od symfonii, mazanie na chybił trafił od umie­jętnego stosowania praw perspektywy. Odmien­ność ich nadal wynika z faktu, że poczynania świadome, stosujące najlepiej wszystkie możliwe środki i sposoby, nie mają nic wspólnego z bezład­ną ruchliwością, która nie ma innego celu poza swoistym paroksyzmem.Szło nam tutaj o zbadanie, jak dochodzi do wy­paczenia zasad gry i zabawy albo —  dzieje, gdy wykroczy ona poza wszelkie zakazy i konwencje. Przekonaliśmy się, że przebiega to zawsze tak samo i że pociąga za sobą konsekwencje, z których jedne tylko na pozór wydają się mniej groźne od innych.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.