OGÓLNY PROBLEM

Tu dochodzimy do ogólnego problemu związa­nego z przywdziewaniem maski. Towarzyszą mu doświadczenia, takie jak nawiedzenie, wejście w kontakt z przodkami, duchami lub bogami. Maska wywołuje u tego, kto ją nosi, doraźne uniesienie oraz przekonanie, że podlega on jakiejś zasadni­czej przemianie. W każdym razie przyczynia się do rozpętania instynktów, do wyzwolenia sił groź­nych i nie poddających się kontroli. Niewątpli­wie delikwent początkowo nie daje się nabrać, ale rychło ulega ogarniającemu go upojeniu. Cał­kowicie urzeczony oddaje się wewnętrznemu za­mętowi, wywołanemu przez jego własną mimikę „Człowiek jako jednostka zatraca samowiedzę — pisze Georges Buraud — z gardła dobywa mu się dziki krzyk, krzyk zwierzęcia czy bóstwa, wo­łanie nadludzkie, czysta emanacja siły bojowej, odwiecznej pasji, potężnych mocy magicznych, które w co święcie wierzy — goszczą w nim w tej chwili.”

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.