OKREŚLENIE GIER I ZABAW

W tym celu musi jednak wystąpić razem z nao. W po­łączeniu ze znakiem czuang (udawać) — wan zna­czy „bawić się w udawanie czegoś”. Jak widzimy, zbiega się on z różnymi przejawami typu paidia, sam jednak nie oznacza żadnego określonego ro­dzaju gry czy zabawy. Nie używa się go ani do określenia zawodów, ani gry w kości, ani gry aktorskiej. Jak z tego wynika, nie obejmuje on żadnej z kategorii zabaw, które nazwałem insty­tucjonalnymi.Na określenie gier i zabaw instytucjonalnych są terminy bardziej specjalne. Znak si odpowiada grom i zabawom polegającym na przebieraniu się lub udawaniu, dziedzinie teatru i sztuk widowi­skowych.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.