OSIĄGNIĘCIE PEŁNI

Można by powiedzieć, że grze i zabawie czegoś nie dostaje, jeśli uprawia się ją w samotności.Gry i zabawy zazwyczaj osiągają pełnię dopiero w chwili, gdy budzą jakiś oddźwięk, współdziała­nie. Nawet wówczas gdy w zasadzie grający mo­gliby doskonale bawić się każdy na własną rękę, zabawy czy gry rychło stają się pretekstem do zawodów czy widowisk, jak stwierdziliśmy to w przypadku latawca i bilboketa. W istocie więk­szość gier i zabaw składa się niejako z pytania i odpowiedzi, wezwania i riposty, prowokacji i re­akcji na nią, z uczestniczenia w zapale lub na­pięciu. Potrzebna jest obecność innej osoby, jej uwaga i życzliwość.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.