PIERWOTNA CHĘĆ ROZRYWKI

Pierwotnej chęci rozrywki ludus podsuwa wciąż nowe, arbitralnie przyjęte przeszkody; wynajduje tysiąc sposobności i tysiąc układów, które pozwa­lają zaspokoić zarówno potrzebę odprężenia, jak też nieprzemożną u człowieka potrzebę marnotra­wienia właściwej mu wiedzy, pilności, sprawności, inteligencji, nie mówiąc już o opanowaniu, odpor­ności na ból, zmęczenie, strach czy upojenie. Z tego punktu widzenia to, co nazywam ludus, jawi się jako element zabawy, którego znaczenie i płodność kulturowa wydają się najistotniejsze. Choć w ludus nie dochodzi do głosu postawa psy­chiczna tak skrystalizowana jak w agon, alea, mimicry czy ilinx, to ujmując działanie typu pai­dia w karby — przyczynia się on jakoś do tego, by zasadniczym kategoriom gry i zabawy nadać w pełni ich czystość i doskonałość.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.