PODDANIE SIĘ ROZRYWCE

W każdym razie, skoro gra czy zabawa posiada własną dziedzinę, której treść jest zmienna, a nie­kiedy wymienna z treścią życia potocznego, nalezało przede wszystkim określić możliwie pre­cyzyjnie swoiste cechy tych zajęć, które uchodzą za właściwe wiekowi dziecięcemu, aczkolwiek w innych postaciach urzekają dorosłych. I to przede wszystkim starałem się zrobić. Równocześnie musiałem stwierdzić, że owa rze­koma rozrywka, w chwili gdy oddaje się jej czło­wiek dorosły, absorbuje go nie mniej niż działal­ność zawodowa. A często interesuje go znacznie bardziej. Nierzadko też wymaga od niego większe­go wkładu energii, zręczności, inteligencji bądź uwagi.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.