PODOBNIE JAK TRANS SZAMANA

Powinowactwo to zresztą nie jest bynajmniej wy­łączną cechą szamanizmu. Odnajduje się je w zja­wiskach nawiedzenia wywodzących się z Afryki, rozpowszechnionych w Brazylii i na Antylach, a znanych pod nazwą Wudu. Tu także techniki ekstazy wykorzystują rytmiczne bicie w bęben oraz udzielającą się gwałtowność ruchów. Miota­nie się i podskoki wskazują na odlot duszy. Zmia­ny w wyrazie twarzy i w głosie, pot, utrata rów­nowagi, spazmy, zanik przytomności i sztywnienie ciała jak u trupa poprzedzają amnezję rzeczywistą czy też udaną.Niezależnie jednak od nasilenia ataku przebie­ga on w całości — podobnie jak trans szamana — według bardzo ścisłej liturgii i zgodnie z uprzed­nio sformułowaną mitologią. Seans przypomina przedstawienie teatralne, „nawiedzeni” występują w przebraniu. Zaopatrują się w atrybuty bóstw, które ich nawiedzają, i naśladują ich charaktery­styczne zachowanie.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.