PODSTAWOWE KATEGORIE

Nie przestając być grą czy zabawą, wymagają wtedy rozbudowanej strony organiza­cyjnej, skomplikowanej aparatury, personelu wy­szkolonego i tworzącego pewną hierarchię. Krótko mówiąc, powołują do istnienia pewne stałe, mi­sterne struktury, zyskując dzięki nim charakter instytucji — półurzędowych, prywatnych, margi­nalnych, niekiedy nawet konspiracyjnych; insty­tucje te jednak okazują się nad podziw trwałe. Każda z podstawowych kategorii gier i zabaw przedstawia w ten sposób pewne aspekty uspo­łecznione, które dzięki swemu zasięgowi i trwa­łości zyskały prawo obywatelstwa w życiu zbio­rowym.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.