POJAWIENIE SIĘ PRZESĄDÓW

Wypaczenie alea jest równoznaczne z pojawieniem się przesądów. W rzeczy samej ktoś, kto zdaje się na los, jest narażony na pokusę zajrzenia mu w karty łub zjednania sobie jego łask. Gracz wszel­kim zjawiskom, spotkaniom czy zdarzeniom przy­pisuje rolę znaku, dopatrując się w nich zapowie­dzi swego szczęścia lub nieszczęścia. Zabiega o jak najskuteczniejsze talizmany. Przy najmniejszym ostrzeżeniu danym mu we śnie, przepowiedni czy przeczuciu — powstrzymuje się od gry. Na koniec, chcąc ustrzec się przed zgubnymi wpływami — ucieka się sam lub za pośrednictwem innych do „zamawiania losu”.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.