POSTAWA OPORU

Postawa opo­ru występuje bowiem jedynie wobec przemożnej pokusy, tak iż stale znajduje się pod znakiem zapytania, z natury niejako skazana na klęskę. Nie rozwija się jej, wystawia się ją tylko na próbę, dopóty, dopóki nie ulegnie. Gry i zabawy związane z naśladowaniem prowadzą do sztuk wi­dowiskowych, stanowiących wyraz i ozdobę danej kultury. Dążenie do transu i wewnętrznej paniki podporządkowuje sobie w człowieku rozum i wolę. W rezultacie człowiek staje się niewolnikiem dwuznacznych i upajających uniesień, dzięki któ­rym czuje się bogiem, w istocie zaś traci własne człowieczeństwo i ostatecznie ulega zagładzie.Tak więc w ramach każdej z dwu wielkich koa­licji jedna tylko kategoria gier i zabaw okazuje się naprawdę twórcza: mimicry, gdy dochodzi do związku maski i oszołomienia; agon przy związ­ku współzawodnictwa ujętego w reguły i liczenia na los.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.