POZOSTAWIENIE SAMYM SOBIE

Pozostawione sobie samym, gwałtowne i zgubne jak wszystkie instynkty — te elementarne bodźce doprowadzić mogą jedynie do fatalnych skutków. Gry i zabawy biorą instynkty w karby i narzuca­ją im byt instytucjonalny. Umożliwiając formalne i ograniczone zaspokojenie instynktów, gry i za­bawy kształcą je, zapładniają i uodporniają czło­wieka przeciwko ich zjadliwości. Równocześnie zaś umożliwiają wykorzystanie instynktów do wzbo­gacenia stylów kulturowych i nadania im pew­nych trwałych cech.Przez długi czas nauka o grach i zabawach spro­wadzała się do historii zabawek. Znacznie bardziej interesowano się narzędziami czy akcesoriami gier i zabaw niż ich istotą, charakterem, prawami, instynktami, które się za nimi kryją, rodzajem satysfakcji, jaką przynoszą.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.