PRAWDZIWE WYPACZENIE

Prawdziwe wypaczenie agon, najbardziej ze wszystkich rozpowszechnione, zaczyna się poza areną, po ostatnim uderzeniu gongu. Przejawia się ono we wszelkim antagonizmie, nie miarko­wanym już przez ducha gry. Otóż konkurencja bezwzględna to nic innego jak prawo natury. W społeczeństwie odzyskuje ona swój pierwotny brutalny charakter, gdy tylko znajdzie dla siebie jakąś lukę w sieci nacisków moralnych, społecz­nych czy prawnych, które — podobnie jak re­guły gry — są granicami i konwencjami. Dlatego też obłędna, obsesyjna ambicja — niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie dochodzi do głosu — jeśli tylko idzie w parze z odrzuceniem reguł gry zasady fair play, powinna być piętnowana jako zasadnicze wypaczenie, które oznacza powrót do sytuacji wyjściowej.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.