PRZECIWSTAWNE TEZY

Dwie przedstawione tu tezy pozostają w sprzecz­ności prawie absolutnej. Nie sądzę, aby ktoś je skonfrontował po to, by wybrać między nimi, bądź po to, aby je ze sobą zestroić. Trzeba jednak przyznać, że na pierwszy rzut oka trudno je ze sobą pogodzić. W jednym wypadku przedstawia się gry i zabawy jako zdegradowane formy dzia­łalności dorosłych, jako pewne działania, które straciwszy znaczenie spadają do poziomu błahych rozrywek. W drugim — duch zabawy to źródło płodnych konwencji, pozwalających na rozwój kultur. Pobudza on pomysłowość, subtelność, in­wencję. Równocześnie zaś uczy lojalności w sto­sunku do przeciwnika i dostarcza przykładu współzawodnictwa, w którym rywalizacja kończy się wraz ze spotkaniem. Dzięki zabawie człowiek może skutecznie przeciwstawić się monotonii, de- terminizmowi, ślepocie i brutalności natury. Uczy się tworzyć ład, gospodarować, ustanawiać spra­wiedliwość.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.