PRZY UPRAWIANIU HOBBY

Zauważono, że często przy uprawianiu hobby robotnik, przedzierzgając się znów w ręko­dzielnika, sporządza pomniejszone, lecz kompletne modele maszyn, przy których fabrykacji współ­działa jedynie za pośrednictwem jednego i tego samego wciąż powtarzanego gestu, co nie wymaga od niego ani umiejętności, ani inteligencji. Rzuca się w oczy, że idzie tu o swoiste zwycięstwo nad rzeczywistością: skądinąd jest to zjawisko pozy­tywne i potrzebne. Odpowiada jednej z najistot­niejszych funkcji instynktu zabawowego. Nic dziwnego, że cywilizacja techniczna przyczynia się do rozwijania tego instynktu, choćby na zasadzie przeciwwagi wobec najgorszych jej stron. Hobby stanowi niejako wizerunek wartości, które umoż­liwiają rozwój cywilizacji.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.