PRZYCZYNY NIERÓWNOŚCI

Natomiast zdawanie się na los oraz dąże­nie do oszołomienia poza rzadkimi wyjątkami nie prowadzi do niczego, nie tworzy niczego, co mo­głoby się rozwijać lub utrwalać. Znacznie częściej rodzą się z tego namiętności — obezwładniające, utrudniające życie, zgubne.Przyczyny tego rodzaju nierówności nietrudno chyba odkryć. W pierwszej koalicji, wodzącej prym w świecie reguł, alea i agon dają wyraz całkowicie odmiennym postawom wobec woli. Agon — chęć zwycięstwa i wysiłek uzyskania go — zakłada, że zawodnik liczy na własne siły. Chce zwyciężyć, dowieść swoich możliwości. Trud­no o płodniejszą ambicję. Alea natomiast jawi się jako bezwarunkowa, z góry wyrażona zgoda na wyrok losu.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.