REGUŁA I OSZOŁOMIENIE

Reguła i oszołomienie są stanowczo niezgodne ze sobą. Podobnie naśladowanie i zdawanie się na los pozostają w jawnej sprzeczności. W istocie radzenie się losu wyłącza wszelki podstęp. Próba oszukiwania przypadku nie miałaby sensu. Gracz oczekuje wyroku, zapewniającego o bezwarunko­wej łasce losu. W chwili gdy o to zabiega, me może naśladować kogoś innego ani też podawać się za kogoś innego. Zresztą żadne przebranie się nie może zmylić losu. Alea zakłada całkowite i zupełne zdanie się na los, rezygnację sprzeczną z przebieraniem się czy jakimkolwiek fortelem. W przeciwnym razie wkraczamy w dziedzinę magii: idzie o przełamanie losu. Zasada alea ulega zniweczeniu (jak przedtem zasada agon wskutek udziału oszołomienia) i nie może być mowy o grze czy zabawie w ścisłym sensie tego słowa.

Witaj na moim serwisie! Blog poświęcony jest tematyce edukacji i wiedzy. Znajdziesz tutaj ciekawe informacje dotyczące systemu nauczania. Zapraszam do śledzenia na bieżąco.